Podmínky inzerce na www.kotata-zdarma.cz

www.kotata-zdarma.cz je inzertní web, který umožňuje bezplatně zveřejňovat a vyhledávat nabídky a poptávky (dále jen inzeráty) koček a koťat fyzickým, nebo právnickým osobám (dále jen uživatelům) v souladu s těmito podmínkami.

Práva a povinnosti uživatele:

 1. Uživateli je po vložení inzerátu, na základě jím vyplněných údajů, automaticky vytvořen uživatelský účet na www.kotata-zdarma.cz a zaslány přihlašovací údaje na uvedenou emailovou adresu. Uživatelům s již existujícím uživatelským účtem je umožněno se přihlásit ke svému uživatelskému účtu a vkládat inzeráty pod svým účtem. Při vkládání inzerátu bez registrace je kontrolována zadaná emailová adresa a pokud již v systému je uvedena, je automaticky inzerát spojen s již existujícím uživatelským účtem. Uživatel může kdykoli svůj inzerát uzavřít, či editovat. Po uzavření inzerátu je inzerát nadále dostupný, ale nezobrazují se u něho již žádné kontaktní údaje.
 2. Uživatel vložením inzerátu souhlasí se zveřejněním zadaných údajů na www.kotata-zdarma.cz. Uživatel si je vědom, že dobrovolné zveřejnění informací může být využito třetí osobou. Tyto informace jsou veřejně přístupné a provozovatel nenese žádnou odpovědnost za zneužití těchto informací.
 3. Provozovatel umožňuje uživateli vkládat textové a obrazové informace.
 4. Uživatel může bezplatně vkládat a vyhledávat inzeráty s nabídkami či poptávkami koček nebo koťat.
 5. Uživatel odpovídá za obsah a platnost svého inzerátu. Uživatel je odpovědný za uzavření neplatného inzerátu a za odstranění neplatných, neúplných nebo zavádějících informací a fotografií.
 6. Inzeráty musí být v souladu s dobrými mravy, platnou legislativou a těmito podmínkami.
 7. Inzeráty porušující tyto podmínky jsou bez upozornění mazány a může dojít i k zablokování uživatele.
 8. Po uplynutí 3 měsíců je uživatel upozorněn a vyzván ke kontrole platnosti svého inzerátu a k provedení jeho editace, přesunutí do sekce "nalezli domov", nebo jeho uzavření. Toto upozornění je majitelům inzerátů starších 3 měsíce z důvodu udržení aktuálnosti dat zasíláno na jejich zadanou emailovou adresu opakovaně 1x týdně dokud neprovedou jednu z uvedených možností.
 9. Uživatel po vložení inzerátu bude po dobu jeho platnosti na uvedenou e-mailovou adresu dostávat upozornění na nové inzeráty vyskytující se v okolí jeho zadané lokality (v zadaném městě nebo okrese). Uživatel souhlasí, že jeho e-mailová adresa bude sloužit k zasílání upozornění, či informací týkajících se webu www.kotata-zdarma.cz.
 10. Na www.kotata-zdarma je zakázáno:
  • inzerovat cokoli jiného než koťata nebo kočky
  • vkládat inzeráty nabízející prodej zvířat
  • používat vulgarismy, pomlouvat, nebo poškozovat osoby třetích stran
  • opakované vkládání stejného inzerátu se stejnými údaji
  • vkládání do inzerátů reklamy, prezentovat v inzerátech služby nebo výrobky
  • porušovat platné zákony

Práva a povinnosti provozovatele

 1. Provozovatel má právo zablokovat uživatele, nebo omezit přístup k některým službám v případě porušování těchto podmínek a pravidel.
 2. Provozovatel si vyhrazuje právo pozměňovat inzeráty bez informování uživatele.
 3. Provozovatel má právo smazat inzeráty při podezření, že odporují těmto podmínkám, mohly by být v rozporu s platnými zákony či dobrými mravy.
 4. Provozovatel je oprávněn služby www.kotata-zdarma.cz upravovat, nebo ivovovat a to bez souhlasu uživatelů nebo jejich předchozího oznámení.
 5. Provozovatel je oprávněn kdykoli ustanovení těchto podmínek měnit. Změna podmínek je platná a účinná okamžikem zveřejnění na stránkách www.kotata-zdarma.cz. Uživatel je povinnem pravidelně se se změnami podmínek seznamovat.
 6. Provozovatel pouze zprostředkovává kontakt mezi nabízejícím a poptávajícím a neodpovídá za splnění smluv ani jiných dohod uzavřených mezi smluvními stranami.
 7. Provozovatel nenese odpovědnost za obsah inzerátů, obsah vložených příspěvků, za zneužití osobních dat uživatele uvedených v inzerátu.
 8. provozovatel neodpovídá za činnost uživatelů služeb www.kotata-zdarma.cz ani za způsob, jakým služby www.kotata-zdarma.cz využívají. Dále provozovatel nenese odpovědnost za případné zneužití služeb www.kotata-zdarma.cz uživateli nebo osobami třetích stran.
 9. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, jež by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo nebo náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb www.kotata-zdarma.cz.
 10. Provozovatel nenese odpovědnost za škody způsobené nefunkčností služeb nebo webu www.kotata-zdarma.cz. Provozovatel neodpovídá za bezchybnou funkčnost www.kotata-zdarma.cz nebo případnou ztrátu dat.
 11. Provozovalel neodpovídá za škody, které by uživatelům, nebo třetím osobám mohly vzniknout v důsledku nemožnosti využívání služeb www.kotata-zdarma.cz, nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností

Osobní údaje

 1. osobní údaje se řídí dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.
 2. Uživatel souhlasí se shromažďováním a zpracováním osobních údajů provozovatelem. Provozovatel se zavazuje, že získaná osobní data uživatele neposkytne třetím stranám. Avšak provozovatel je oprávněn odtajnit údaje uživatele www.kotata-zdarma.cz bude-li to nezbytné z hlediska dodržení zákona nebo v rámci soudních nebo právních řízení.
 3. Uživatel souhlasí s anonymním užitím registračních a statistických údajů pro další vývoj a zkvalitnění služeb.

Závěrečná ustanovení

Využitím služeb www.kotata-zdarma.cz uživatel potvrzuje souhlas se zněním aktuálních podmínek.

Tyto podmínky nabývají platnosti dnem 24.2.2014.